RC Circuit voor modelauto’s

Mei 2021:

Begin 2021 zijn onze leden steeds enthousiaster geworden om naast het vliegen met heli’s, drones en vliegtuigen, met elektrisch aangedreven auto’s te rijden. Het enthousiasme is sinds begin 2021 verandert in concrete plannen om een circuit aan te leggen op het clubterrein. Er is kunstgras op de kop getikt, onderzoek gedaan, in april is begonnen om het terrein te egaliseren en klaar te maken om het terrein in te richten als circuit.
Er is nog veel werk te verrichten maar we hopen dat we halverwege 2021 (juni/juli) over een basis circuit te kunnen beschikken .
We hopen met dit initiatief nieuwe nieuwe leden aan te trekken om onze club te versterken.
Ben je geïnteresseerd of ben je in bezit van een RC auto, kom langs !

Overzicht van de voorbereidingen om een RC auto circuit aan te leggen