RC Auto Circuit is klaar!

In oktober 2022 is het RC race circuit voltooid op het buitenterrein bij HCW.
Met weinig middelen en grote inspanning van de leden is een eenvoudig circuit gerealiseerd op kunstgras waar met RC auto’s kan worden gereden. Kom kijken! Breng je auto mee en test het circuit en als je het leuk vindt word dan lid van onze vereniging.

RC Circuit voor modelauto’s

Mei 2021:

Begin 2021 zijn onze leden steeds enthousiaster geworden om naast het vliegen met heli’s, drones en vliegtuigen, met elektrisch aangedreven auto’s te rijden. Het enthousiasme is sinds begin 2021 verandert in concrete plannen om een circuit aan te leggen op het clubterrein. Er is kunstgras op de kop getikt, onderzoek gedaan, in april is begonnen om het terrein te egaliseren en klaar te maken om het terrein in te richten als circuit.
Er is nog veel werk te verrichten maar we hopen dat we halverwege 2021 (juni/juli) over een basis circuit te kunnen beschikken .
We hopen met dit initiatief nieuwe nieuwe leden aan te trekken om onze club te versterken.
Ben je geïnteresseerd of ben je in bezit van een RC auto, kom langs !

Overzicht van de voorbereidingen om een RC auto circuit aan te leggen

Barbecue

Vrijdag 11-5 is er weer een BBQ op de HCW het vuur wordt om 1800 ontstoken.

Ieder lid dat mee wil doen moet zich bij Alfredo of marco melden.

Ik hoop jullie allemaal weer te zien.